Langebro Sluse

23-07-2019 07:51
-264 mm (1) -887 mm (2) -63 mm (3)
-1009 mm (4)
18.8 °C (luft)
18.7 °C (vand)
Vandstand i havn = -8 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 13627 l/s