Langebro Sluse

02-07-2016 09:23
-319 mm (1) -130 mm (2) -17 mm (3)
-1030 mm (4)
17.0 °C (luft)
18.1 °C (vand)
Vandstand i havn = 4 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 9222 l/s