Langebro Sluse

23-07-2016 18:50
-714 mm (1) -120 mm (2) 7 mm (3)
-985 mm (4)
24.6 °C (luft)
21.2 °C (vand)
Vandstand i havn = -3 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 11319 l/s