Langebro Sluse

02-04-2020 11:12
-389 mm (1) -278 mm (2) -262 mm (3)
-1033 mm (4)
8.0 °C (luft)
6.4 °C (vand)
Vandstand i havn = 8 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 12958 l/s