Langebro Sluse

24-01-2020 21:00
-435 mm (1) -861 mm (2) -824 mm (3)
-1148 mm (4)
6.4 °C (luft)
4.7 °C (vand)
Vandstand i havn = -21 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 19107 l/s