Langebro Sluse

20-02-2017 18:49
-451 mm (1) 3 mm (2) -155 mm (3)
-388 mm (4)
7.1 °C (luft)
2.3 °C (vand)
Vandstand i havn = -10 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 9097 l/s