Langebro Sluse

21-01-2019 11:44
-713 mm (1) 88 mm (2) -260 mm (3)
-1020 mm (4)
3.6 °C (luft)
2.8 °C (vand)
Vandstand i havn = -7 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 12008 l/s