Langebro Sluse

16-11-2018 22:24
19 mm (1) 90 mm (2) -256 mm (3)
-1206 mm (4)
8.0 °C (luft)
6.5 °C (vand)
Vandstand i havn = 15 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 8456 l/s