Langebro Sluse

16-12-2017 05:57
-604 mm (1) -365 mm (2) -190 mm (3)
-548 mm (4)
0.1 °C (luft)
2.5 °C (vand)
Vandstand i havn = -7 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 16030 l/s