Langebro Sluse

18-01-2017 02:32
-784 mm (1) -384 mm (2) -213 mm (3)
-388 mm (4)
2.4 °C (luft)
2.1 °C (vand)
Vandstand i havn = -3 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 15277 l/s