Langebro Sluse

19-09-2019 17:44
-484 mm (1) 97 mm (2) -95 mm (3)
-1029 mm (4)
14.9 °C (luft)
14.8 °C (vand)
Vandstand i havn = 2 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 9859 l/s