Langebro Sluse

22-11-2019 00:51
-880 mm (1) -768 mm (2) -785 mm (3)
-1074 mm (4)
8.3 °C (luft)
6.7 °C (vand)
Vandstand i havn = -48 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 19096 l/s