Langebro Sluse

30-05-2016 12:32
-452 mm (1) -204 mm (2) 23 mm (3)
-540 mm (4)
17.8 °C (luft)
16.5 °C (vand)
Vandstand i havn = -3 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 10018 l/s