Langebro Sluse

11-09-2020 18:13
WEBSERVER
7 mm (1) -309 mm (2) 25 mm (3)
-825 mm (4)
Server under vedligehold - viste data er ikke aktuelle
- flow 4
24.4 °C (luft)
22.5 °C (vand)
Vandstand i havn = 24 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 9641 l/s