Langebro Sluse

27-03-2017 14:29
-791 mm (1) -259 mm (2) -298 mm (3)
-1018 mm (4)
10.1 °C (luft)
6.9 °C (vand)
Vandstand i havn = 2 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 15476 l/s