Langebro Sluse

23-05-2018 16:57
7 mm (1) -185 mm (2) 2 mm (3)
-442 mm (4)
23.6 °C (luft)
20.3 °C (vand)
Vandstand i havn = -11 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 6025 l/s