Langebro Sluse

26-10-2016 21:08
-790 mm (1) -195 mm (2) -195 mm (3)
-1062 mm (4)
9.1 °C (luft)
9.4 °C (vand)
Vandstand i havn = 3 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 14343 l/s