Langebro Sluse

10-12-2016 05:53
-814 mm (1) -373 mm (2) -319 mm (3)
-159 mm (4)
9.6 °C (luft)
4.9 °C (vand)
Vandstand i havn = -2 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 16276 l/s