Langebro Sluse

24-03-2018 22:14
-609 mm (1) 45 mm (2) -405 mm (3)
-378 mm (4)
4.7 °C (luft)
2.2 °C (vand)
Vandstand i havn = 1 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 12953 l/s