Langebro Sluse

20-10-2017 21:24
-812 mm (1) -495 mm (2) -253 mm (3)
-1020 mm (4)
13.1 °C (luft)
12.6 °C (vand)
Vandstand i havn = 2 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 17025 l/s