Langebro Sluse

02-06-2020 10:08
-315 mm (1) 16 mm (2) -333 mm (3)
-996 mm (4)
21.4 °C (luft)
17.8 °C (vand)
Vandstand i havn = -13 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 9161 l/s