Langebro Sluse

21-03-2019 01:36
-841 mm (1) -712 mm (2) -615 mm (3)
-611 mm (4)
8.0 °C (luft)
5.4 °C (vand)
Vandstand i havn = 35 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 27957 l/s