Langebro Sluse

22-07-2018 03:14
-1 mm (1) 98 mm (2) -52 mm (3)
-49 mm (4)
19.7 °C (luft)
18.0 °C (vand)
Vandstand i havn = -28 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 3843 l/s