Langebro Sluse

19-08-2017 03:38
-104 mm (1) -197 mm (2) -118 mm (3)
-1022 mm (4)
17.4 °C (luft)
18.9 °C (vand)
Vandstand i havn = 4 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 8880 l/s