Langebro Sluse

28-04-2017 08:10
-506 mm (1) -183 mm (2) -394 mm (3)
-1000 mm (4)
7.5 °C (luft)
8.2 °C (vand)
Vandstand i havn = 2 mm
reguleres til = 0 mm
Vandmængde = 13548 l/s