Infoside for Langebro Sluse
Angivelser ved sluseporte, nummer 1 til 4:

Alle mål angives i mm (milllimeter) i forhold til vandkote 20,909 (DVR90)
Angivelsen  0 mm svarer til vandkote 20,909m

At en sluses position er -762 mm, angiver at slusens position er 762 mm under kote 20,909 meter
(-762mm svarer til vandkote 20,147m)

Tallene i parantes (x) angiver sluseportens nummer.

Således angiver (4) sluse 4, som er placeret ved kiosken.
Denne sluse betegnes i daglig tale som "Kanoslusen"

Vandstand i havn, reguleres til, Vandmængde :

Vandstand i havn  = -2 mm
angiver, at Vandstanden i havnen er 2 mm under kote 20,909 meter

        reguleres til  = 0 mm
angiver, at slusens automatik vil regulere vandstanden i havnen til et niveau tæt på vandkote 20,909 meter
Hvis "       reguleres til" angives til f. eks. -10 mm, vil automatikken regulere til et niveau ca. 10 mm under kote 20,909 meter.
Adskillige faktorer og hensyn påvirker denne indregulering. Vandstanden i havnen vil derfor altid variere.

Vandmængde = 12584 l/s
angiver, at vandmængden der passerer sluserne er 12584 liter per sekund,
(12,584 kubikmeter vand per sekund)

Genveje til andre sider herunder

Menupunkterne "Flow" og "Vandniveau" herunder til venstre, kan man klikke på:
(Herved åbnes et nyt vindue)

Flow:
giver adgang til kurver der viser vandmængden gennem sluserne i antal kubikmeter per sekund for de sidste 31 dage.
Den første kurve viser samlet overblik for 31 dage.
De næste kurver viser den aktuelle dag, samt de 30 foregående døgn.

Vandniveau:
giver adgang til kurver, der viser Vandstanden i havnen for de sidste 31 dage.
Den første kurve viser samlet overblik for 31 dage. De næste viser den aktuelle dag, samt de 30 foregående døgn.

Søer:
Her  findes vandstanden for flere søer i Silkeborg kommune